Een stuk Belgische geschiedenis ...

Een sectie geschiedenis voor een vereniging als de onze, dat klinkt misschien bizar. Maar nochtans indien wat wij hierna in een paar lijnen beschrijven niet gebeurd zou zijn, zouden wij misschien geen reden van bestaan hebben.

Indien men het vandaag over de NMVB in België heeft, zowel in het noorden als in het zuiden, herinneren zich enkel nog de personen die regelmatig het openbaar vervoer gebruikten vóór 1990 waarover het gaat. En dit is dan nog niet zeker.

Het lijkt ons dan ook nuttig u de geschiedenis ervan in enkele woorden te beschrijven. Een geschiedenis die, in tegenstelling met wat je zou denken, goed doordrenkt is in die van ons landje.

Maar kijk eerder even naar :

© Bus & Car Patrimonium vzw   |    2004-2024   |    Alle rechten voorbehouden   |    Wettelijke bepalingen