Wettelijke bepalingen

Aanbieder

De websites www.patrimoinebusetcar.be en www.casteau.com worden u aangeboden door

Adres van de vereniging
Bus & Car Patrimonium
Vereniging zonder winstoogmerk

Avenue de Nivelles 107
BE-1300 Wavre (Limal)
België

Bankrekening IBAN : BE79 2670 5281 7933 - BIC : GEBABEBB
BTW : BE 0437.917.782
Vertegenwoordigd door
Raad van bestuur
Henri Maillard, Voorzitter
Fernand Maillard, Gedelegeerd-Bestuurder
David Ullens, Vice-voorzitter
Bastien Altdorfer, Secretaris
Luc Calant
Axel Vandecasteele

Auteursrechten

Copyright 2004-2011 Bus & Car Patrimonium VZW - Alle rechten voorbehouden.

Afwezigheid van verklaringen

De informatie op de pagina’s van de website wordt door de VZW Bus & Car Patrimonium voorgesteld in een vorm die overeenstemt met het geldende wettelijk kader en omvatten geen enkele expliciete of impliciete waarborg of belofte. Niettegenstaande onze inspanningen om precieze informatie te verstrekken, kan de getrouwheid en de juistheid ervan niet worden gewaarborgd.

Deze website kan ook, voor uw gebruiksgemak en louter ter informatie, links naar externe websites bevatten waarover de VZW Bus & Car Patrimonium niet noodzakelijk zeggenschap heeft en waarvoor ze alle aansprakelijkheid afwijst, ook al heeft ze de link zelf aangemaakt of aanvaard.

Bescherming van de privacy

Wij verplichten ons uw persoonlijke gegevens te behandelen conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de privacy betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die u ter gelegenheid van een bezoek aan deze Website en/of via een formulier meedeelt, worden met de grootste zorg enkel door de VZW Bus & Car Patrimonium behandeld. In geen geval worden uw persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven.

In overeenstemming met de wet beschikt u over het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. Elk verzoek kan ons via het formulier in de sectie ‘Contact’ gericht worden.

Als u vermoedt dat door deze Website uw recht op bescherming wordt verwonden, meld u ons onmiddellijk via het formulier in de sectie ‘Contact’, zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen.

© Bus & Car Patrimonium vzw   |    2004-2024   |    Alle rechten voorbehouden   |    Wettelijke bepalingen